Saturday, April 10, 2021

BANKROLL - BROCKHAMPTON 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng ViệtCoo-coo. Yeah! Shit on your function, live from the dungeon (Woo, damn)
Don't know why you cuffin', my dick, she be toungin'
You ain't got drip like this, can't talk like this (Woo)
Safety pin on wrist, I put racks on my lil' bitch, uh

BANKROLL - BROCKHAMPTON 「Lời bài hát」Coo-coo. Yeah! Shit on your function, live from the dungeon (Woo, damn)
Don't know why you cuffin', my dick, she be toungin'
You ain't got drip like this, can't talk like this (Woo)
Safety pin on wrist, I put racks on my lil' bitch, uh
Speak of the truth, two K a tooth, oof
Maybach Jeep, huh, raise the roof
Know that you envy me, but I am hater-proof
Talkin' with Diddy, I made me a milli' in about a day or two
Woo, ayy, filled with lust
Wanted to hear what Hype Williams talkin' 'bout
Bitches that I wanna bust
We supposed to be talking 'bout video treatments and such (Damn)
But I'm busy lovin' on the IG, smut, damn, fuck
I'm a G.O.A.T. in a Lamb' truck
Tell the video, "Pan up when you talk to me"
Godzilla, trilla nigga, rip apart your teeth (Coo-coo)
Side niggas in the pocket of my varsity (Damn)

[Pre-Chorus: A$AP Rocky & Merlyn Wood]
They couldn't take that from me
They want love, they got me, listen
You ain't have many friends, but you the shit to me (Bankroll)
Every time you at a party, it's a scene (Bankroll)
Always had to save you from a sunken thing (Bankroll)
Sunken place always comin' in your dreams (Bankroll)
[Chorus: Matt Champion & A$AP Rocky]
Lump up in my jeans, I got a bankroll (Bankroll)
Never show them that lil' green, I keep a bankroll (Bankroll)
And I'm walkin' with a limp, got too much bankroll (Bankroll)
Huh, huh, I got too much bankroll

[Verse 2: Merlyn Wood]
Won't take off my armor now
Can't afford not to spend on her
Had to break down the Berlin Wall
Just to come talk to ya
Who hurt ya? I'll break his jaw
Young, handsome, with major plans
Numb hearts to my consonance
Numb hearts to my consonance
Make a run at the Boston bomb
I'm the one, yeah, the one she wants
Wanna love me like Wimbledon
Raise the volume, ring alarm
Hands on my girl, it's a charm
Got passion, don't call it loud
Don't tell my shorty, "Settle down"
I wear out like a hand-me-down
Don't say I'm too big for ya
Man, my head big, it's fallin' off
But I fit, no problem
Make it fit like nuts and bolts
One nut and I'm boltin' off
Your ex think I'm in the mum
Baby rollin' with some bigger dons
Baby rollin' with some bigger dons
I got the cash and the gas 'cause I dash to the bag
My ice white like rice, diamonds flash like the light, ayy
[Pre-Chorus: A$AP Rocky & Merlyn Wood]
They couldn't take that from me
They want love, they got me, listen
You ain't have many friends, but you the shit to me (Bankroll)
Every time you at a party, it's a scene (Bankroll)
Always had to save you from a sunken thing (Bankroll)
Sunken place always comin' in your dreams (Bankroll)

[Chorus: Matt Champion & A$AP Rocky]
Lump up in my jeans, I got a bankroll (Bankroll)
Never show them that lil' green, I keep a bankroll (Bankroll)
And I'm walkin' with a limp, got too much bankroll (Bankroll)
Huh, huh, I got too much bankroll

[Verse 3: Jabari Manwa]
Wanna be my main bitch? You gotta get the cream
To roll around with me in the Grenadines
You gotta come through with them pristine
Cause this bankroll is foreign
Aim for the neck, I ain't goin' (Uh)
Yeah, I'm gettin' money like a bank machine (Uh)
They got me wigglin', jigglin', they know it (Yeah)
Yeah, I'm countin' up, ain't gotta show it off
See me and swallow up this Holy Water
If you talkin' 'bout cash in my ear
Like, I get it, you know that I'm spendin' up
If you ain't on enough bag, bro
Don't even talk to the gang, no
Walk around, tool with the bankroll
Keep it a stack and a bankroll
[Outro: Merlyn Wood & A$AP Rocky]
You ain't have many friends, but you the shit to me
(Now guess the compensation)
Every time you at a party, it's a scene
(Change the conversation)
Always had to save you from a sunken thing
(Dollars, all I'm chasin')
Sunken place always comin' in your dreams
(Fuck is you sayin'?)

Translations - Links
BANKROLL - BROCKHAMPTON

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Deutsche Übersetzung

BANKROLL - BROCKHAMPTON - 翻訳 日本語で

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Tradução em Português

BANKROLL - BROCKHAMPTON - แปลภาษาไทย

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Terjemahan bahasa indonesia

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Traduction Française

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Traducción al Español

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Türkçe Çeviri

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Traducerea Românească

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Magyar fordítás

BANKROLL - BROCKHAMPTON - ترجمه ی فارسی

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Български превод

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Dịch sang tiếng Việt

BANKROLL - BROCKHAMPTON - 中文翻译

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Nederlandse Vertaling

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Terjemahan Bahasa Melayu

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Hrvatski prijevod

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Русский перевод

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Traduzione Italiana

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Polskie Tłumaczenie

BANKROLL - BROCKHAMPTON - Český překlad

BANKROLL - BROCKHAMPTON - 中文翻译

BANKROLL - BROCKHAMPTON 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Coo-coo. Yeah! Shit trên chức năng của bạn, trực tiếp từ hầm ngục (Woo, chết tiệt)
Không biết lý do tại sao bạn cuffin', tinh ranh của tôi, cô được toungin'
Bạn không được nhận được nhỏ giọt như thế này, không thể nói như thế này (Woo)
pin an toàn trên cổ tay, tôi đặt kệ trên lil tôi' chó cái, uh
Nói sự thật, hai K một chiếc răng, oof
Maybach Jeep, huh, nâng mái nhà
Biết rằng bạn ghen tị với tôi, nhưng tôi ghét chống
Talkin' với Diddy, tôi làm cho tôi một milli' trong khoảng một hoặc hai ngày
Woo, ayy, đầy ham muốn
Muốn nghe những gì Hype Williams talkin' 'bout
Bitches mà tôi muốn phá sản
Chúng tôi cho là nói 'bout phương pháp điều trị video và như vậy (Mẹ kiếp)
Nhưng tôi lovin bận rộn trên IG, bệnh than, chết tiệt, fuck
Tôi là một G.O.A.T. trong xe tải một Chiên Con'
Cho video, "Pan lên khi bạn nói chuyện với tôi"
Godzilla, Trilla nigga, rip ngoài răng của bạn (Coo-coo)
niggas bên trong túi của Varsity của tôi (Mẹ kiếp)

[Pre-Chorus: A $ AP Rocky & Merlyn Gỗ]
Họ không thể chịu đựng điều đó từ tôi
Họ muốn tình yêu, họ đã cho tôi, lắng nghe
Bạn không được có nhiều bạn bè, nhưng bạn shit với tôi (Bankroll)
Mỗi lần bạn tại một bữa tiệc, đó là một cảnh (Bankroll)
Luôn luôn phải giúp bạn tiết kiệm từ một điều trũng (Bankroll)
nơi trũng luôn comin' trong giấc mơ của bạn (Bankroll)
[Chorus: Matt Champion & A $ AP Rocky]
Gộp lên trong chiếc quần jeans của tôi, tôi có một bankroll (Bankroll)
Không bao giờ cho họ thấy rằng lil' xanh, tôi giữ một bankroll (Bankroll)
Và tôi đi với bước khập khiễng, có quá nhiều bankroll (Bankroll)
Huh, huh, tôi có quá nhiều bankroll

[Verse 2: Merlyn Gỗ]
Sẽ không cất cánh áo giáp của tôi bây giờ
không thể không để chi cho cô
Đã phải phá vỡ bức tường Berlin
Chỉ cần đến nói chuyện với ya
Ai tổn thương ya? Tôi sẽ phá vỡ quai hàm của mình
Young, đẹp trai, với kế hoạch lớn
trái tim tê liệt đối với sự cộng hưởng của tôi
trái tim tê liệt đối với sự cộng hưởng của tôi
Làm cho một chạy tại bom Boston
Tôi là một trong những, yeah, một trong những cô muốn
Muốn yêu em như Wimbledon
Nâng cao khối lượng, báo động chuông
Tay trên cô gái của tôi, đó là một sự quyến rũ
niềm đam mê đã, đừng gọi nó là ồn ào
Đừng nói với người lùn của tôi, "Hãy ngả xuống"
Tôi mòn hết như một tay tôi xuống
Đừng nói tôi quá lớn cho ya
Man, lớn đầu tôi, nó Fallin' tắt
Nhưng tôi phù hợp, không có vấn đề
Làm cho nó phù hợp như các loại hạt và bu lông
Một hạt và tôi boltin' tắt
cũ của bạn nghĩ rằng tôi đang ở mẹ
Bé rollin' với một số Dons lớn hơn
Bé rollin' với một số Dons lớn hơn
Tôi có tiền mặt và khí vì tôi dash để túi
trắng băng của tôi như gạo, kim cương nhấp nháy như ánh sáng, ayy
[Pre-Chorus: A $ AP Rocky & Merlyn Gỗ]
Họ không thể chịu đựng điều đó từ tôi
Họ muốn tình yêu, họ đã cho tôi, lắng nghe
Bạn không được có nhiều bạn bè, nhưng bạn shit với tôi (Bankroll)
Mỗi lần bạn tại một bữa tiệc, đó là một cảnh (Bankroll)
Luôn luôn phải giúp bạn tiết kiệm từ một điều trũng (Bankroll)
nơi trũng luôn comin' trong giấc mơ của bạn (Bankroll)

[Chorus: Matt Champion & A $ AP Rocky]
Gộp lên trong chiếc quần jeans của tôi, tôi có một bankroll (Bankroll)
Không bao giờ cho họ thấy rằng lil' xanh, tôi giữ một bankroll (Bankroll)
Và tôi đi với bước khập khiễng, có quá nhiều bankroll (Bankroll)
Huh, huh, tôi có quá nhiều bankroll

[Verse 3: Jabari Manwa]
Wanna Be chó cái chính của tôi? Bạn Gotta Get kem
Để cuộn quanh với tôi trong Grenadines
Bạn phải đi qua với họ hoang sơ
Nguyên nhân bankroll đây là nước ngoài
Nhằm mục đích cho các cổ, tôi chẳng thể đi đến (Uh)
Vâng, tôi là gettin' tiền giống như một máy ngân hàng (Uh)
Họ đã cho tôi wigglin', jigglin', họ biết điều đó (Yeah)
Vâng, tôi là countin' lên, không Gotta khoe nó
Gặp tôi và nuốt nước thánh này
Nếu bạn talkin' 'bout tiền mặt vào tai tôi
Giống như, tôi nhận được nó, bạn biết rằng tôi đang spendin' lên
Nếu bạn không phải là trên đủ túi, bro
Đừng bao giờ nói chuyện với các băng đảng, không có
Đi bộ xung quanh, công cụ với bankroll
Giữ nó một chồng và một bankroll
[Phần kết: Merlyn Gỗ & A $ AP Rocky]
Bạn không được có nhiều bạn bè, nhưng bạn shit với tôi
(Bây giờ đoán bồi thường)
Mỗi lần bạn tại một bữa tiệc, đó là một cảnh
(Thay đổi cuộc đàm thoại)
Luôn luôn phải giúp bạn tiết kiệm từ một điều trũng
(Đô la, tất cả tôi theo đuổi tình yêu)
nơi trũng luôn comin' trong giấc mơ của bạn
(Fuck là bạn sayin'?)Lyrics by SanderleiAmor En Coma - Manuel Turizo 「Lyrics」 - English Translation

Touch You - Yarichin - English Translation (Lyrics)

Leere Hände - SANTOS 「Songtext」

เนื้อเพลง: Film out - BTS - แปลภาษาไทย

Kiss Me More - Doja Cat 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Leave The Door Open - Bruno Mars - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

LETRA: Tranquilita - Zé Felipe e Virginia

We DO - SuperM 「歌词」 - 中文翻译

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X - Български превод (Текст)

Film out - BTS - Terjemahan (Lirik Lagu)

Mr. Perfectly Fine - Taylor Swift 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Amor En Coma - Manuel Turizo 「LETRA」 - Tradução em Português

We Were Happy (Taylor’s Version) Taylor Swift 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย - (From The Vault)

BTS - Film out 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Sözleri: Peaches - Justin Bieber - Türkçe Çeviri

telepatía - Kali Uchis متن ترانه - ترجمه ی فارسی

When This Rain Stops - WENDY 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

WAP - Cardi B - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Twerkulator (TikTok) City Girls (Lyrics)

EL POETA - Humbe 「LETRA」

Kiss Me More - Doja Cat 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

LETRA: REGGAE CYPHER​ VOL.2

Kiss Me More - Doja Cat - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

Kiss Me More - Doja Cat - 中文翻译 (歌词)

Текст: Peaches - Justin Bieber - Превод на српском

Peaches - Justin Bieber 「Szöveg」 - Magyar fordítás by Sanderlei

เนื้อเพลง: Touch You - Yarichin - แปลภาษาไทย

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 「Текст」 - Превод на српском

Mr. Perfectly Fine - Taylor Swift متن ترانه - ترجمه ی فارسی

ASAP - STAYC 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Sözleri: Peaches - Justin Bieber - Türkçe Çeviri

Shy Away - Twenty One Pilots 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Peaches - Justin Bieber - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

Renai Circulation - Tsuyu 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย by Sanderlei

Shy Away - Twenty One Pilots 「Текст」 - Русский перевод

To Bezar Boro Mano - Amir Tataloo 「Lyrics」 - English Translation

ASAP - STAYC 「LETRA」 - Tradução em Português

XNXX (LYRIC) Joji 「歌词」 - 中文翻译

GONE - ROSÉ BLACKPINK - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

On The Ground - ROSÉ - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Ersgutersaad - Baba Saad 「Songtext」

Kiss Me More - Doja Cat 「LETRA」 - Tradução em Português

On The Ground - ROSÉ - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

When This Rain Stops - WENDY 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Twerkulator (TikTok) City Girls 「Lyrics」

Never Not Try - Jan Marten Block 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Touch You - Yarichin - English Translation (Lyrics)

МИРО - Дъждът 「Текст」

Perros Blancos Freestyle - Cakal & Reckol 「Şarkı Sözleri」

Body - Megan Thee Stallion متن ترانه - ترجمه ی فارسی
#sanderleiSanderlei Silveira
Letras by SanderleiAmor En Coma - Manuel Turizo 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Don’t You - Taylor Swift - 翻訳 日本語で (歌詞)

LETRA: LazyBaby - Dove Cameron - Traducción

เนื้อเพลง: MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X - แปลภาษาไทย

GJS - Gims, JUL & SCH 「Paroles」

You are my everything - Billkin (เนื้อเพลง)

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X - Traduction Française (Paroles)

Like Water - WENDY 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Heartbreak Anniversary - Giveon - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

The Take - Tory Lanez 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

Sözleri: The Cuppycake Song - Türkçe Çeviri

Peaches - Justin Bieber 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei

XNXX (LYRIC) Joji 「歌词」 - 中文翻译

ANTONIA x ToTo H - Typhoon 「Текст」 - Български превод by Sanderlei

Shy Away - Twenty One Pilots 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

LETRA: L-Gante RKT - Papu DJ

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 「歌词」 - 中文翻译

Mr. Perfectly Fine - Taylor Swift - Traducción al Español (LETRA)

The Cuppycake Song - Türkçe Çeviri (Şarkı Sözleri)

I Am - Yung Baby Tate - Terjemahan (Lirik Lagu)

Astronaut In The Ocean - Masked Wolf 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Where Do I Fit In - Justin Bieber 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Megan Thee Stallion - Body 「متن ترانه」 ترجمه ی فارسی

Текст: Голодный пёс - SEEMEE

Leave The Door Open - Bruno Mars 「歌词」 - 中文翻译 by Sanderlei

Leave The Door Open - Bruno Mars - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X - Terjemahan (Lirik Lagu)

Big Gangsta - Kevin Gates 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย by Sanderlei

Peaches - Justin Bieber كلمات الاغنية ترجمة عربية - السعودية by Sanderlei

Horizon - WayV - Terjemahan bahasa indonesia (Lirik Lagu)

Peaches - Justin Bieber - 中文翻译 (歌词)

Touch You - Yarichin - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

Teach Me How To Love - Shawn Mendes - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

Touch You - Yarichin - English Translation (Lyrics)

I'm Not Cool - HyunA متن ترانه - ترجمه ی فارسی

HERO ĐẠI CHIẾN FREE FIRE - Hero Team (Lời bài hát)

Savage - Megan Thee Stallion متن ترانه ترجمه ی فارسی

My Everything - NCT U - แปลภาษาไทย (เนื้อเพลง)

Sip It - Iggy Azalea 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

Crush - Tessa Violet 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Kiss Me More - Doja Cat 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Heart & Mind - Kodak Black 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย by Sanderlei

LETRA: Namoral Cansei - Tavin

Peaches - Justin Bieber 「Текст」 - Български превод by Sanderlei

Dreams (Interlude) Paloma Mami 「LETRA」 - Traducción al Español

MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 「Szöveg」 - Magyar fordítás by Sanderlei

LETRA: Vida Louca - MC Poze do Rodo

Kiss Me More - Doja Cat متن ترانه - ترجمه ی فارسی

That’s When - Taylor Swift - Türkçe Çeviri (Sözleri)
BlogsLyrics: BANKROLL - BROCKHAMPTON - English Translation

Songtext: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Deutsche Übersetzung

歌詞: BANKROLL - BROCKHAMPTON - 翻訳 日本語で

Lirik Lagu: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Terjemahan bahasa indonesia

เนื้อเพลง: BANKROLL - BROCKHAMPTON - แปลภาษาไทย

LETRA: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Tradução em Português

LETRA: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Traducción al Español

Şarkı Sözleri: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Türkçe Çeviri

Paroles: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Traduction Française

歌曲歌词: BANKROLL - BROCKHAMPTON - 中文翻译

Lời bài hát: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Dịch sang tiếng Việt

Testo: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Traduzione Italiana

Versuri: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Traducerea Românească

متن ترانه: BANKROLL - BROCKHAMPTON - ترجمه ی فارسی

Tekst: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Bosanski prevod

Текст: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Русский перевод

Tekst: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Polskie Tłumaczenie

Szöveg: BANKROLL - BROCKHAMPTON - Magyar fordítás
No comments:

Post a Comment